GDP Spatialization in China Based on Nighttime Imagery
HAN Xiangdi, ZHOU Yi, WANG Shixin, LIU Rui, YAO Yao
地球信息科学学报 . 2012, (1): 128 -136 .  DOI: 10.3724/SP.J.1047.2012.00128