Research on the Regional Layout Planning of General Airports for Multi-dimensional Functional Demand
JIANG Yu, LIU Mengmeng, LI Zhichao, XUE Qingwen, DAI Yaoyu
Journal of Geo-information Science . 2024, (5): 1296 -1314 .  DOI: 10.12082/dqxxkx.2024.230549