A Remote Sensing Method for Retrieving Chlorophyll-a Concentration from River Water Body
LIU Weihua, WANG Siyuan, MA Yuanxu, SHEN Ming, YOU Yongfa, HAI Kai, WU Linlin
Journal of Geo-information Science . 2020, (10): 2062 -2077 .  DOI: 10.12082/dqxxkx.2020.190547